Over Bossche Bladen

Het cultuurhistorisch magazine Bossche Bladen is een rijk geïllustreerd tijdschrift. Er verschijnen artikelen in waarvoor oorspronkelijk onderzoek is gedaan en die gedocumenteerd zijn. De auteurs schrijven voor een publiek dat in de geschiedenis van de huidige gemeente ’s-Hertogenbosch is geïnteresseerd. De bijdragen kunnen gaan over kunstenaars uit het verleden en hun werken, van sociaal-economische aard zijn, de politieke geschiedenis raken of de geschiedenis van de geloofsgemeenschappen van ’s-Hertogenbosch aangaan.
In het verleden verschenen bijdragen over het Klein Begijnhof, Monsters en Fabeldieren uit de Bossche Rariteitenkamer, de Empelsche sluis, Machinefabriek Grasso, Schilderijenbezit in de zeventiende eeuw, Rubens portret van bisschop Ophovius, Bossche rentebrieven uit de zestiende eeuw etcetera.
Naast de zoals hierboven genoemde resultaten van historisch onderzoek bevat elke aflevering van Bossche Bladen een aantal rubrieken. Jac.J. Luyckx interviewt spraakmakende Bosschenaren of zet ‘een aanzienlijk huis’ met de bewoner(s) of gebruiker(s) in de schijnwerpers. Voorbeelden daarvan zijn het kerkje van Bokhoven, ‘In Sichem’ (Verwerstraat 75) of het ‘Huys van Boxtel’. Voorts wordt aandacht besteed aan dialect (de rubriek ‘Moers Taal’) en licht een bouwhistoricus of archeoloog van de BAM een project toe of gaat dieper in op een ‘vondst in de modder’. Meestal treft u in de Bossche Bladen een recensie over een min of meer belangrijk boek aan en jarenlang besteedde Marcel van der Heijden in zijn rubriek ‘De Straat’ aandacht aan de geschiedenis van een straatnaam. Tot slot laat de columnist zich niet het kaas van het brood eten omdat híj vindt dat in Den Bosch wel heel raar met geschiedenis wordt omgesprongen.

Kopij
De redactie ontvangt graag artikelen die vrucht zijn van oorspronkelijk onderzoek naar de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en de dorpen die tot de huidige gemeente behoren. De auteur weet dat hij of zij voor een geïnteresseerd publiek schrijft en documenteert zijn of haar bijdrage ook, zodat verder onderzoek mogelijk is. (Want geschiedenis is nooit af). Aangezien de redactie de lezer een gevarieerd tijdschrift wil bieden moet een artikel van beperkte omvang zijn. Een uitdaging voor elke auteur! Neemt u contact op met de redactie die u ook inlicht over afbeeldingen. Het stadsarchief bezit een uitgebreide beeldbank die voor een groot gedeelte via de website van het stadsarchief toegankelijk is. Buiten het stadsarchief zijn ook tal van illustraties te vinden en natuurlijk is het mogelijk ‘eigen’ opnamen aan te leveren.